آینه تراشدار سفید طرح رندوم کافی شاپ

آینه تراشدار سفید طرح رندوم کافی شاپ. آینه تراشدار طرح رندوم یا آبشاری چارسیک در کافی شاپ لوکس واقع در منطقه تهرانپارس تهران توسط چارسیک طراحی و اجرا گردید. این آینه طبق طراحی داخلی و با توجه به مدول ها و ویژگی های آن طراحی و اجرا گردیده است. افزایش روشنایی و بزرگتر نشان دادن محیط داخلی از نظر بصری از مشخصات برجسته اجرای آینه تراشدار است.

آینه تراشدار سفید طرح رندوم کافی شاپ. آینه دیواری تراش خورده چارسیک

آینه تراشدار سفید طرح رندوم کافی شاپ. آینه دیواری تراش خورده چارسیک

آینه دیواری تراش خورده چارسیک

آینه دیواری تراش خورده چارسیک

آینه دیواری تراش خورده چارسیک

آینه دیواری تراش خورده چارسیک

آینه دیواری تراش خورده چارسیک

آینه دیواری تراش خورده چارسیک