نورگیرهای سقفی استیندگلاس، فضایی متفاوت

نورگیرهای سقفی استیندگلاس، فضایی متفاوت سقف ها یکی از گزینه های نورگیری در فضاها مختلف محسوب می شوند. در طراحی ساختمان هایی که عمق زیادی دارند و فضای داخلی آنها از دیوارهای جانبی و خارجی بنا فاصله دارد، نورگیری از … ادامه خواندن نورگیرهای سقفی استیندگلاس، فضایی متفاوت