شیشه آبی چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

شیشه آبی چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟ در قرون وسطی، شیشه آبی با اضافه کردن کبالت، با غلظت ۰٫۰۲۵٪ تا ۰٫۱٪ در سدیم آهک به دست می آمد. افزودن اکسید مس با غلظت ۲-۳٪، رنگ … ادامه خواندن شیشه آبی چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟