چگونگی انتخاب و نصب آینه

چگونگی انتخاب و نصب آینه قبل از انتخاب یک آینه، بقیه عناصر طراحی اتاق را در نظر بگیرید تا اطمینان حاصل شود که با هم هماهنگ هستند. به عنوان مثال، یک آینه پتینه با یک قاب تزئینی، بهتر است در … ادامه خواندن چگونگی انتخاب و نصب آینه