آینه به جای پنجره

آینه به جای پنجره ماهیت انعکاسی آینه ها، باعث ایجاد خطای دید می شود. در واقع، آینه ها معمولا برای ترفندهای بصری استفاده می شوند. با این حال، لازم نیست که یک جادوگر باشید تا بتوانید از طبیعت خیالی آینه … ادامه خواندن آینه به جای پنجره