آینه تراشدار دیواری. طرح لوزی چارسیک

کد محصول: چارسیک 301

رنگ آینه: سفید

ابعاد: قابل سفارش

تراش: قابل سفارش

رنگ های موجود: سفید، برنز، مسی

مدت زمان آماده سازی: یک هفته

برای سفارش با ما تماس بگیرید…

توضیحات

آینه های چارسیک دارای جیوه نقره و به صورت دولا جیوه هستند. از نظر کیفی در بالاترین سطح ممکن قرار دارد و بدون هرگونه دویدگی و نقطه تمرکز، تصاویر را به صورت واقعی منعکس می کند. آینه های تراشدار چارسیک، در ابعاد مختلف قابل طراحی و اجرا هستند. مراحل کار به این صورت خواهد بود که پس از اندازه گیری دقیق، طراحی انجام خواهد شد و سپس برش و تراش آینه ها آغاز می شود. پس از انجام مراحل کارگاهی و تولید، آینه ها به محل نصب حمل شده و بر روی سطح مورد نظر نصب خواهند شد. 

تاثیرگذاری آینه در محیط:

• ایجاد بعد در فضا و بزرگ تر نشان دادن محیط (به خصوص در محیط های کوچک)

• باز کردن محیط و ایجاد حس آزادی در انسان

• روشنی بخشی به محیط

• ایجاد حس تحرک و پویایی در محیط

• ایجاد حس شفافیت و صمیمت در محیط

• ایجاد حس آرامش و نشاط

• ایجاد تنوع و بیرون آوردن فضا از یکنواختی

آینه تراشدار دیواری. طرح لوزی چارسیک