لدکیم (مفتول سربی مونتاژ شیشه)

کد محصول: چارسیک 05

مورد استفاده: مونتاژ شیشه

تکنیک مربوطه: استین گلاس

برای سفارش و مشاوره با چارسیک تماس بگیرید…

توضیحات

لدکیم مفتولی سربی است که در تکنیک استین گلاس برای مونتاژ شیشه ها در کنار هم استفاده می شود. مقطع لدکیم به صورت H می باشد که قرارگیری شیشه ها را در کنار هم میسر می سازد. چارسیک سعی بر آن دارد تا بتواند با ارائه ابزارهای مرغوب و ارائه مشاوره جهت خرید این ابزارها، گامی در جهت اعتلای تکنیک های شیشه بردارد.

لدکیم (مفتول سربی مونتاژ شیشه)