دیوار شیشه ای منحنی و دکوراتیو ازگل

پارتیشن شیشه ای دکوراتیو که به صورت ی دیوار شیشه ای منحنی توسط گروه هنری چارسیک در منطقه ازگل تهران طراحی و اجرا گردید. این دو دیواره در دو واحد آپارتمان به صورت مجزا طراحی و اجرا گردید که یکی دارای انحنای نود درجه و دیگری به صورت تخت اجرا شده است.

 

پارتیشن شیشه ای تزئینی

پارتیشن شیشه ای تزئینی

پارتیشن شیشه ای تزئینی

دیوار شیشه ای تزئینی

شیشه جداکننده تزئینی

شیشه جداکننده تزئینی

شیشه جداکننده دکوراتیو

دیوار شیشه ای منحنی