شیشه دکوراتیو درب ورودی، لواسان

شیشه دکوراتیو درب ورودی در منطقه لواسان تهران. این شیشه با تکنیک استیند گلس به صورت مینیمال و در سبک مدرن توسط چارسیک طراحی و اجرا گردید. ضخامت نهایی این شیشه ۲۲ میلیمتر و به صورت سه لایه می باشد.

شیشه دکوراتیو درب ورودی لواسان تهران. چارسیک

شیشه دکوراتیو درب ورودی، لواسان. شیشه دکوراتیو درب ورودی لواسان تهران. چارسیک

 

 

شیشه دکوراتیو درب ورودی، لواسان. شیشه دکوراتیو درب ورودی لواسان تهران. چارسیک

شیشه دکوراتیو درب ورودی لواسان تهران. چارسیک

 

 

شیشه دکوراتیو درب ورودی لواسان تهران. چارسیک

شیشه دکوراتیو درب ورودی لواسان تهران. چارسیک

شیشه دکوراتیو درب ورودی، لواسان. شیشه دکوراتیو درب ورودی لواسان تهران. چارسیک

مطالب مرتبط:

درب لابی
گالری شیشه تزئینی درب ورودی و لابی

 محصولات – شیشه درب ورودی و لابی- کلیک کنید