نورگیر شیشه ای استین گلس کیمود، جردن

نورگیر شیشه ای استین گلس کیمود واقع در خیابان جردن تهران توسط چارسیک طراحی و اجرا گردید. این سقف شیشه ای تزئینی با تکنیک استیندگلس ساخته و پرداخته شده است. این نورگیر سقفی شامل دو بخش فلت و خم می باشد. مقطع موجود در سقف با ابعاد ۲۱۹*۱۴۷ سانتیمتر به صورت مستطیل موجود بود که پس از برداشت های گروه چارسیک ، طراحی مورد نظر به انجام رسید. این طراحی با استفاده از شیشه رنگی طلایی ابزار خورده ساخته شده است.

سقف شیشه رنگی لوکس جردن چارسیک
سقف شیشه ای استین گلس کیمود واقع در ساختمانی با کاربری مزون در خیابان جردن تهران ، اجرا شده است. این نورگیر سقفی جهت هرچه با شکوه تر کردن طراحی داخلی مجلل این مزون مد نظر قرار داده شده است. یک نورگیر خاص برای یک مزون خاص.

سقف شیشه رنگی لوکس جردن چارسیکر
سقف شیشه ای تزئینی کیمود با ترکیبی از شیشه های استیند گلس خم و استین گلس فلت ساخته شده است. در ۴ ضلع این مقطع ، سقف شیشه ای با حالت خم شروه شده و با اتصال به قسمت فلت ، شمایل کلی این سقف شیشه ای تزئینی و دکوراتیو را شکل می دهد.

سقف نورگیر شیشه ای تزئینی چارسیک جردن
به طور کلی شیشه های سقفی تزئینی چارسیک که اکثرا با تکنیک استین گلس و تیفانی ساخته می شوند، می توانند در فضاهای مختلف معماری مورد استفاده قرار گیرند. این سقف ها با بهرگیری از نور طبیعی آفتاب یا نورهای مصنوعی که با نورپردازی داخلی انجام می شود، می تواند شکوه و زیبایی منحصر به فردی را به فضای داخلی اضافه نماید.

سقف شیشه رنگی لوکس جردن چارسیک
شما می توانید در این شیشه های طرح دار که با تکنیک استین گلس ساخته شده است، شکوه و زیبایی بی نظیری را مشاهده فرمایید که در سایر نورگیرهای سقفی دیده نمی شود.

  سقف شیشه رنگی زیبا جردن چارسیک

سقف نورگیر شیشه ای تزئینی چارسیک جردن

سقف شیشه رنگی زیبا جردن چارسیک