پنجره های استیند گلس حکیمیه

استفاده از آجر در فضای داخلی می تواند یکی از هوشمندانه ترین و زیباترین نمونه های معماری داخلی را به وجود آورد. بافت و رنگ آجر علاوه بر زیبایی تاثیرات عمیق مثبتی در روانشناسی محیطی دارد. در پروژه حکیمیه نیز استفاده درست و به جا از آجر در فضای داخلی ، فضایی خاص و منحصر به فرد را به وجود آورده بود و حال چارسیک می بایست به فراخور آن شیشه های پنجره را تامین می نمود.

شیشه درب و چنجره تزئینی
عدم استفاده از پرده در مقابل پنجره ها ، یکی از دغدغه های اصلی کارفرما بود که چارسیک نیز می بایست آن را مد نظر قرار داده و با طراحی مناسب و انتخاب درستی از نوع شیشه ها به آن می پرداخت.

شیشه درب و پنجره تزئینی
همچنین استفاده از آجر در دیوار ها گروه طراحی را بر آن داشت تا با استفاده از شیشه های رنگی مناسب ، پاسخی شایسته به بافت داخلی داده و بدون ایجاد برجستگی بصری و حفظ توازن معمارانه ، دست به طراحی بزند.

شیشه درب و پنجره تزئینی
در مجموع تعداد ۸ عدد پنجره با ابعاد مختلف در این دیوار وجود داشت که پس از انجام طراحی ، تولید آن در کارگاه چارسیک انجام پدیرفت و در نهایت پس از آماده سازی ، مرحله نصب نیز با موفقیت به انجام رسید.

شیشه درب و پنجره تزئینی
استفاده از تکنیک استیند گلس در پنجره می تواند گزینه ای به مراتب حرفه ای ، زیبا و کاملا کاربردی و استاندارد باشد که در تمام وجوه هنری و فنی فضای داخلی تاثیرگذار خواهد بود.
شما نیز می توانید برای دریافت مشاوره رایگان با چارسیک در ارتباط باشید و از نقطه نظرات کارشناسی ما بهرمند شوید.

شیشه تزئینی درب و پنجره