فروش کوره فیوز گلس

فروش کوره فیوز گلس چارسیک

کوره در روش فیوزینگ ، تامین کننده حرارت است. هنگامی که به درستی کنترل شود موجب خواهد شد تا شیشه در محلی که ثابت شده از دمای معمولی تا دمای ذوب و برعکس حرکت کنند. یک کوره باید این ظرفیت را داشته باشد که شیشه را تا حداقل 1600 درجه فارنهایت (871.11 درجه سانتیگراد)گرم کند و وسایلی برای تحت نظر داشتن حرارت و در عین حال کنترل و بازبینی مراحل مختلف حرارت دهی داشته باشد.
انواع کوره :کوره های از بالا حرارتی و کوره های از کنار حرارتی

کوره از بالا حرارتی

کوره های الکتریکی که المنت های حرارتی آنها در بالا نصب شده باشد,در اصطلاح از بالا حرارتی می گویند.این کوره حرارت المنت ها را به طرف پایین ,بر روی سطح کل شیشه واقع در روی قفسه می تاباند.تمام سطح شیشه یک مقدار هماهنگ از حرارت را در یک زمان یافت می نماید. بنابراین به علت عدم وجود اختلاف دما از مرکز تا به اطراف,انبساط شیشه هم شکل است. این نوع حرارت دهی اجازه یک حرارت دهی اولیه ی سریعتر را بدون شکستگی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

کوره فیوز گلس

کوره از کنار حرارتی

کوره هایی که المنت های حرارتی آنها در اطراف است از کنار حرارتی نام دارند.این کوره حرارت را از دیواره های کناری به سمت مرکز کوره می تاباند.بنابر این ,شیشه روی محیط کناری قفسه,حرارت را قبل از شیشه ی در مرکز قفسه,دریافت می کند.اگر این تفاوت درجه حرارت زیاد باشد,انبساط نابرابر شیشه باعث شکستن شیشه می شود.به این خاطر گرمادهی اولیه شیشه در کوره های از کنار حرارتی نسبت به کوره های دیگر آهسته تر است.

کوره فیوز گلس

برای خرید انواع کوره ها و مشاوره فنی و تخصصی در مورد آنها می توانید با چارسیک در تماس باشید تا کارشناسان ما به بهترین نحو، شما را  در خرید کوره یاری نمایند.

 

 مطالب مرتبط:

کوره فیوزگلاس

فیوز گلس یا همجوشی شیشه چیست؟

تاریخچه فیوز گلس یا همجوشی شیشه