گنبد های شفاف چارسیک، راهی نو برای نورگیری یا تصفیه نور

گنبد های شفاف چارسیک، راهی نو برای نورگیری یا تصفیه نور یکی از محصولاتی که چارسیک در چند ساله گذشته به سبد محصولات خود اضافه نموده است گنبدهای شفاف است. گنبدهایی که علاوه بر دارا بودن خواص شفافیت شیشه، خاصیت هایی منحصر به فرد دارد که سبب تمایز , و همچنین برتری آن نسبت به … ادامه خواندن گنبد های شفاف چارسیک، راهی نو برای نورگیری یا تصفیه نور