چرا برخی از شیشه های ساده، سبز به نظر می رسند؟

چرا برخی از شیشه های ساده، سبز به نظر می رسند؟ حتما شما هم به این نکته پی برده اید که شیشه بی رنگ نیز حاوی مقدار کمی از رنگ سبز است. این به دلیل وجود ناخالصی در شیشه است. هرچه مقدار ناخالصی در شیشه بی رنگ بیشتر باشد، سبزینگی آن بیشتر خواهد بود. ناخالصی … ادامه خواندن چرا برخی از شیشه های ساده، سبز به نظر می رسند؟