ابزار و مواد لازم برای تکنیک استیند گلس

ابزار و مواد لازم برای تکنیک استین گلس وسایل مورد نیاز استیندگلس استین گلس! یا استیندگلس! یا استین گلاس! یا استیند گلاس! (stained glass) تکنیکی است که در آن قطعات کوچک شیشه بوسیله فلز در کنار هم مونتاژ می شوند. این تکنیک با این نام و این تعریف در ایران شناخته شده است. اما در … ادامه خواندن ابزار و مواد لازم برای تکنیک استیند گلس