معجزه گنبد شیشه ای و نورگیر سقفی استیند گلاس در طراحی داخلی

معجزه گنبد شیشه ای و نورگیر سقفی استیند گلاس در طراحی داخلی به طور کلی، نقش یک گنبد شیشه ای و یا نورگیر سقفی استین گلاس، گشودن سقف، تغییر مسیر دید و تامین روشنایی است. حال اگر برای این نورگیر گنبدی و یا فلت(تخت) طرحی مناسب و هماهنگ با عناصر و المان های محیط داخلی … ادامه خواندن معجزه گنبد شیشه ای و نورگیر سقفی استیند گلاس در طراحی داخلی