آینه یا پنجره، مسئله این است!

آینه یا پنجره، مسئله این است!   آینه ها همانند پنجره هایی هستند که می توانید آن ها را در هر جایی از خانه نصب کنید. یکی از مهمترین کاربردهای پنجره ها در هر فضایی تامین نور و روشنایی است. آینه ها نیز می توانند با انعکاس نورها (طبیعی و مصنوعی) موجب ارتقای روشنایی شوند.از … ادامه خواندن آینه یا پنجره، مسئله این است!