بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ

از دوران ما قبل تاریخ همواره اجسام نورانی که تجسمی از یک شی زنده را در ذهن بیدار می کردند توسط بشر مورد ستایش و احترام قرار می گرفت و مشتاقانه برایشان جشن می گرفتند و آنرا عبادت کرده و می¬پرستیدند و در بسیاری از فرهنگ ها خورشید به عنوان منبع نور، عنصری خدایی محسوب می شد. از نور در معماری اقوام و کشورهای مختلف به طور متفاوت استفاده شده و معماران نیز هرکدام تعاریفی از نور ارایه داده اند که به اختصار در جدول زیر بیان شده است.

در کلیساهای سبک گوتیک، باروک و رنسانس چند نکته قابل ذکر است که با توجه به حضور نور و سبک معماری آنها، در معماری کلیسای سبک گوتیک انسان احساس ناپایداری بنا می­ کند، در معماری کلیسای باروک انسان احساس می­ کند که همه چیز این دنیا در خدمت آن جهان است و در معماری کلیسای رنسانس بی توجه به اشکال گذشته، چشم از آسمان برداشته شده است و تعقل در مقابل ایمان قرار گرفته است

 

دوره تاریخی

ویژگی معماری و جایگاه نور در آن

نمونه

تصویر

معماری یونان – امپراتوری را منحصر به خدا می دانستند

– ساخت معابد بدون توجه به فضاهای داخلی

– قراردادن معابد در بالای تپه ها و کوه هابه منظور مقدس جلوه دادن در زیر نور

معبد پارتنون  شماره ۱
معماری روم –  توجه به فضاهای داخلی

– دارای الهامات قوی تری نسبت به موضوعات فضایی و حجمی نسبت به یونانیان بودند

– ابتکار در ساخت باسیلیکا

معبد پانتئون  شماره۲
   

 

 

 

معماری قرون وسطی

معماری بیزانس – مقدس شدن فضای داخل(کلیسا)  پررنگ شدن معماری کلیسا

– طراحی فضای منبسط و حرکت در سمت عمودی

– ایجاد صفحات نورانی و وسعت سطوح روشن

 

 

کلیسای سن ویتاله

 

 شماره۳
 

 

مسجد ایاصوفیا

  شماره۴
معماری رومانسک – ورود نور به داخل کلیسا محدود بوده و فضای داخل تاریک و مرموز بوده است.

– سمت دادن به انسان و هدایت او در فضا

– فضای داخل احساس ترس توام با احترام

کلیسای اشپایر

  شماره۵
معماری گوتیک – تداوم فضایی بین فضای داخل و خارج

– توجه به ارتفاع غیر معمول و هجوم زیاد نور به داخل

– اتاق های کنگره ای کل، زمینه ساز عظیم ترین جلوه اتحاد بین نور و معماری شده

– نور برای اولین بار هم نقش ساختاری و هم نقش تزئینی داشته است.

– قرارگرفتن خداوند در اصل توجه و کلیسا تثیلی از بهشت(حاکمیت مطلق کلیسا)

 

 

 

کلیسای نوتردام

  شماره۶
 

معماری رنسانس

معماری رنسانس – توازن منطقی و نظم دادن به فضا

– نور امری مقدس اما در کنترل آدمی

– تاکید بیشتر بر پرسپکتیو نسبت به نور، افزایش تکنیک ساخت و سازماندهی فضا و ماهیت معنوی و متافیزیکی

 

کلیسای سن پیترو

  شماره۷
معماری باروک – درک تمامی دید فضایی به طور واحد

– گسترش استفاده از نور در فضاهایی به غیر از کلیسا

 

کلیسای سن کارلو

  شماره۸
 

 

 

 

معماری مدرن

معماری مدرن

 

 

     

– تحول در تولیدات صنعتی

–  آزادشدن دیوارها از قید سازه کهن

– آزاد شدن نور فارغ از محدودیت های سازه

– ارتباط مطلق فضاهای داخلی و خارجی

– بهره گیری از فناوری های استفاده از شیشه به جای دیوار

 

خانه شیشه ای

 

  شماره۹
 

ویلا ساوا

  شماره۱۰
لوکوربوزیه

 

وی معماری را بازی شکوهمند حجم هایی می داند که در زیر نور با یکدیگر درآمیخته می شوند  

کلیسای رونشان

  شماره۱۱
  لویی کان

 

وی تاکید بر نور طبیعی داشت که به فضای داخل، هستی، هویت و احساس می بخشد.  

موزه هنر کیمبل

  شماره۱۲
تادائو آندو از دیدگاه وی، خلق یک فضای معماری، متمرکز کردن و تصفیه کردن انرژی نور است و نور به معماری قدرت و نیرو می دهد.  

کلیسای نور

  شماره۱۳

 

معبد پارتنون
تصویر شماره ۱، معبد پارتنون – یونان

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. معبد پانتئون
تصویر شماره۲٫ معبد پانتئون – رم – ایتالیا

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. معبد پانتئون
تصویر شماره۲٫ معبد پانتئون – رم – ایتالیا

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای سن ویتاله
تصویر شماره ۳ . کلیسای سن ویتاله – ایتالیا

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. مسجد ایاصوفیه
تصویر شماره ۴ . مسجد ایاصوفیه – استانبول – ترکیه

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. مسجد ایاصوفیه
تصویر شماره ۴ . مسجد ایاصوفیه – استانبول – ترکیه

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای اشپایر
تصویر شماره۵٫ کلیسای اشپایر- آلمان

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای اشپایر
تصویر شماره۵٫ کلیسای اشپایر- آلمان

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای نوتردام. چارسیک
تصویر شماره۶٫ کلیسای نوتردام پاریس – فرانسه

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای نوتردام. چارسیک
تصویر شماره۶٫ کلیسای نوتردام پاریس – فرانسه

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای نوتردام. چارسیک
تصویر شماره۶٫ کلیسای نوتردام پاریس – فرانسه

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای سن پیترو. چارسیک
تصویر شماره۷٫ کلیسای سن پیترو. ایتالیا

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای سن پیترو. چارسیک
تصویر شماره۷٫ کلیسای سن پیترو. ایتالیا

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای سن پیترو. چارسیک
تصویر شماره۷٫ کلیسای سن پیترو. ایتالیا

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای سن کارلو. چارسیک
تصویر شماره ۸ . کلیسای سن کارلو

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای سن کارلو. چارسیک
تصویر شماره ۸ . کلیسای سن کارلو

 

خانه شیشه ای
تصویر شماره ۹٫ خانه شیشه ای. فولام-لندن. انگلستان. ساخته شده توسط آلفرد جی و مری لوندس

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. ویلا ساوا چارسیک
تصویر شماره ۱۰٫ ویلا ساوا اثر لوکوربوزیه

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. ویلا ساوا چارسیک
تصویر شماره ۱۰٫ ویلا ساوا اثر لوکوربوزیه

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. ویلا ساوا چارسیک
تصویر شماره ۱۰٫ ویلا ساوا اثر لوکوربوزیه

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای رونشان. چارسیک
تصویر شماره۱۱٫ کلیسای رونشان. اثر لوکوربوزیه

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای رونشان. چارسیک
تصویر شماره۱۱٫ کلیسای رونشان. اثر لوکوربوزیه

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای رونشان. چارسیک
تصویر شماره۱۱٫ کلیسای رونشان. اثر لوکوربوزیه

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. موزه هنری کیمبل. چارسیک
تصویر شماره ۱۲٫ موزه هنری کیمبل. اثری نورانی از لویی کان

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. موزه هنری کیمبل. چارسیک
تصویر شماره ۱۲٫ موزه هنری کیمبل. اثری نورانی از لویی کان

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای نور. چارسیک
تصویر شماره۱۳٫ کلیسای نور اثر تادائو آندو

 

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ. کلیسای نور. چارسیک
تصویر شماره۱۳٫ کلیسای نور اثر تادائو آندو

 

نورطبیعی و تأثیرات آن بر انسان

نقش و تاثیر نور در معماری های مذهبی مسیحیت و اسلام

جدول زمانی شیشه – زمان و تاریخ های مهم در تاریخ شیشه

تاریخچه شیشه