نمای شیشه ای ضد زلزله

نمای شیشه ای ضد زلزله نمای شیشه ای و بحران زلزله کشور ایران در کنار داشتن تمام نعمات خدادادی و مناظر دیدنی که دارد متاسفانه به شدت زلزله خیز است و گسل های متعددی را درون خود دارد. گسل های مهمی چون البرز، آبیک، سمنان، تبریز، آستارا، ارومیه، دهشیر، کلمرد از جمله این گسل ها … ادامه خواندن نمای شیشه ای ضد زلزله