گنبد شیشه ای استیند گلس بر مبنای الگوهای معماری ایرانی

گنبد شیشه ای استیند گلس بر مبنای الگوهای معماری ایرانی معماری اصیل ایرانی از دیرباز دارای 5 اصل مهم بوده است که تمام بناهای شاخص و ماندگار طبق آن طراحی و اجرا شده اند. این ویژگی ها عبارتند از: 1- مردم واری: رعایت تناسبات انسانی(درب ورودی ها، تاقچه ها، پنجره ها و …). استفاده از … ادامه خواندن گنبد شیشه ای استیند گلس بر مبنای الگوهای معماری ایرانی