نور در معماری مسیحی

جایگاه نور در دین مسیحیت

کتب آسمانی هر دین، راه های متفاوتی که در آن تقدس نور عنوان شده را مشخص می کند. در دین مسیح خداوند نور مطلق است، در انواع متون دینی مسیحی از خداوند به عنوان پدر یاد می شود، نوری که سرشار از حیات و زندگی است. عیسی (ع) در توصیف خداوند می فرماید: ” پس گویم اگر کسی مانند خدا شود سرشار از نور گردد اما اگر او یک تن گردد جدا از خداوند، سرشار از ظلمت شود”. عیسی (ع) در انجیل خود را نور معرفی می کند. در توصیف نمادین آمده است: من نور جهان هستم ، هرکه مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند زیرا نور حیات بخش، راهش را روشن می کند. از این رو این پیامبر اولوالعزم خود را نوری از انوار قاهر خداوند معرفی می کند و با توصیه به حواریون برای تقرب بیشتر به نور وجودی اش ایشان را هدایت می کند.

کلیسای نور. اثر تادائو آندو
کلیسای نور. اثر تادائو آندو

نور و معماری مسیحی

در ابتداي دوره مسيحيت، نور، يا نقش واسطه خدا و جهان را بازي مي كرده يا خودش سمبلي از وجود خدا بوده است .عيسي مسيح پس از رستاخيزش گفت كه “من نور جهان هستم”. بدين تجلي ظاهري نور به يك پديده معنوي تبديل شده ضمن اينكه سابقه حضور پر قدرت معماري روم خصوصاً با طراحي باسيليكا به اين موضوع كمك بيشتري نمود تا نور جايگاه مهم تري درمعماري بعد از مسيحيت ايفا كند كه البته دردوره هاي مختلف ميزان توجه به كيفيت نور متغير بود . مقصود نهايي در معماري مسيحيت تعين بخشيدن به فضاي روحاني است اين تصور از طريق جسمانيت زدايي از بنا يعني بوسيله رفتاري خاص با سطوح، نوعي نور پردازی محقق شده است؛ و اوج آن را در دوران صدر مسيحيت مي توان دركليساي اياصوفيا مشاهده كرد كه با ايجاد روزنه اي در بخش بالايي كليسا منظره بسيار تماشايي خلق شده است.

نور عنصر اسرارآميز اين فضا است و عاملي مي شود كه به نظر مي رسد جسم عادي را حل و به يك منظره انتزاعي معنوي تبديل مي كند .ذكر اين نكته حائز اهميت است كه در معماري مسيحيت اروپا ميزان نور مكان مقدس به تدريج افزايش يافته و عمودتر شده است.

نور در مسجد ایاصوفیه. استانبول
مسجد ایاصوفیه. استانبول

 

مطالب مرتبط:

بررسی سیر تحول نگرش به نور در بستر تاریخ

نورطبیعی و تأثیرات آن بر انسان

نقش و تاثیر نور در معماری های مذهبی مسیحیت و اسلام

منشا پیدایش شیشه رنگی و تغییر و تحولات آن

سیر تحول استین گلاس در قرن بیست و یکم

تحولات شیشه استیند گلاس در قرون وسطی

0 0 رای
امتیازدهی به اینجا
اشتراک
آگاهی از:
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
دیدن تمام دیدگاه ها