شیشه اسپندرال چیست؟ و چگونه تولید می شود؟

شیشه اسپندرال چیست؟ و چگونه تولید می شود؟ شیشه های اسپندرال در رنگ ها و طرح های مختلف و به صورت غیر شفاف تولید می شوند. بیشترین مورد استفاده از آن ها در اسلب طبقات در قسمت نمای ساختمان می باشد.   معمولا در نقاطی از ساختمان که به دلیل وجود مصالح مختلف و عبور … ادامه خواندن شیشه اسپندرال چیست؟ و چگونه تولید می شود؟