نحوه صحیح استفاده از آینه برای روشن تر شدن اتاق

نحوه صحیح استفاده از آینه برای روشن تر شدن اتاق یکی از مهم ترین موارد مصرف آینه، اضافه شدن روشنایی به اتاق است. آینه با انعکاس نور از منبع طبیعی یا منبع مصنوعی، روشنایی را در محیز افزایش می دهند. اگر اتاق های شما بزرگ یا کوچک هستند، نور نقش مهمی در طراحی می تواند … ادامه خواندن نحوه صحیح استفاده از آینه برای روشن تر شدن اتاق