گنبد شیشه ای استیند گلس و تیفانی در مرکز فرهنگی شیکاگو

گنبد شیشه ای استیند گلس و تیفانی در مرکز فرهنگی شیکاگو مرکز فرهنگی شیکاگو (Chicago Cultural Center)، شیکاگو مرکز فرهنگی شیکاگو در سال ۱۸۹۷ به عنوان اولین کتابخانه عمومی شهر افتتاح شد. این ساختمان حدود ۳۱ ارتفاع دارد و بعضی دیوارهای آن نیز حدود ۹۰ سانتیمتر ضخامت دارند. مرکز فرهنگی شیکاگو با سبک نئو کلاسیک … ادامه خواندن گنبد شیشه ای استیند گلس و تیفانی در مرکز فرهنگی شیکاگو