قابلیت های آینه در فضای داخلی

قابلیت های آینه در فضای داخلی در ای مطلب می خواهیم به بررسی قابلیت های آینه در فضای داخلی بپردازیم. آینه ها به فضا جذابیت می بخشند و محیط را گیرا می کنند. در تصویر زیر طراحان سعی بر آن داشته اند تا در ورودی خانه، آینه ای را طراحی و نصب کنند که مهمانان … ادامه خواندن قابلیت های آینه در فضای داخلی