4 نکته در مکان یابی نصب آینه

4 نکته در مکان یابی نصب آینه اگر از اتاق های کوچک در خانه خود احساس دلتنگی به شما دست می دهد، آینه ها راهی ساده برای ایجاد اتاقی بزرگتر از اندازه واقعی هستند. با توجه به این که آینه ها نور و رنگ را بازی می دهند، می توانند فضایی نه تنها بزرگتر، بلکه … ادامه خواندن 4 نکته در مکان یابی نصب آینه