ابزار و وسایل تیفانی

ابزار و وسایل تیفانی تیفانی یا تیفانی گلس تکنیکی از تکنیک های دکوراتیو شیشه است که توسط لوئیس کامفورت تیفانی پایه گذاری شد. از این تکنیک برای ساخت پنل های شیشه ای در ابعاد بزرگ و همچنین صنعت جواهرسازی استفاده می شود. در این تکنیک، هنرمند ابتدا شیشه ها را با توجه به طرح برش … ادامه خواندن ابزار و وسایل تیفانی