تاریخچه فیوز گلس یا همجوشی شیشه

تاریخچه فیوز گلس یا همجوشی شیشه با وجود اینکه مبدا اولیه تکنیک های همجوشی شیشه به اطمینان و به درستی معلوم نیست ولی مدارکی در دست است که نشان می دهد حدود 500 سال قبل از میلاد فینیقی ها در بین النهرین موفق به کشف ذوب شیشه می شوند. یونان باستان و رم این تکنیک … ادامه خواندن تاریخچه فیوز گلس یا همجوشی شیشه