نورگیر سقفی گنبدی (گنبد شیشه ای استین گلس و تیفانی)

نورگیر سقفی گنبدی (گنبد شیشه ای استین گلس و تیفانی) نورگیر سقفی گنبدی شکل، یکی از نمونه های برجسته و زیبای نورگیرهای سقفی است که به جرات می توان گفت اگر با طراحی های خاص انجام شود، می تواند زیباترین نورگیر سقفی محسوب شود. در نورگیرهای گنبدی، ابتدا یک سازه فلزی که می تواند از … ادامه خواندن نورگیر سقفی گنبدی (گنبد شیشه ای استین گلس و تیفانی)