شیوه ساخت شیشه استین گلاس

در ساخت شیشه استیند گلاس، همانند بسیاری از هنرهای دیگر، نیازمند طی سلسله مراتبی هستیم که به تبع آن بتوانیم به نحو احسن، این تکنیک را پیش ببریم.
قبل از هرچیزی شما به یک طرح یا یک الگو نیاز دارید تا طبق آن شیشه ها را برش دهید. بعد از مشخص شدن طرح یا الگو، اقدام به برش شیشه می شود. به این صورت که الگوهای برش بر روی شیشه کشیده می شوند و سپس با الماسی مرغوب که به صورت قلمی و تفنگی ( الماس مشتی) موجود می باشد، اقدام به برش شیشه می گردد.

آموزش استین گلس
برش تمیز و بی نقص شیشه به تمرین و تکرار و تجربه هنرمند بستگی دارد که با توجه به آنها بتواند برش شیشه را به نحو احسن انجام دهد.

آموزش استین گلس
پس از برش شیشه ها، اقدام به مونتاژ شیشه ها در کنار هم می شود. مونتاژ قطعات شیشه در کنار هم در تکنیک استین گلاس به وسیله مفتول های سربی (لدکیم) انجام می پذیرد که طی آن مقطع H شکل این مفتول در بین شیشه ها قرار گرفته و آنها را در کنار هم نگه می دارد. مونتاژ شیشه در تکنیک استین گلس، نیازمند تجربه، صرف وقت و حوصله بالایی است. در مونتاژ، قطعات می بایست به طرز بی نقصی در کنار هم قرار گیرند، انگار که از ابتدا نیز به همین صورت بوده اند و هرگز از هم جدا نبوده اند.

پس از انجام مونتاژ نوبت به لحیم کاری می رسد. در مرحله لحیم کاری در تکنیک استیند گلس، نقاط اتصال مفتول های سربی (لدکیم) که به هم رسیده اند، لحیم کاری می شوند و به صورتی پیوسته در می آیند. لحیم کاری مناسب نیز نیازمند تجربه و تمرین است که طی آن نقاط جوش به نحوی زیبا بر روی لدکیم بنشیند.

امیدواریم این مطلب مفید واقع شده باشد. شما می توانید با چارسیک در تماس باشید و سوالات خود را در خصوص این تکنیک از کارشناسان ما بپرسید.

استن گلس

مطالب مرتبط:

آموزش استین گلاس در ۹ مرحله

تکنیک استین گلس

ساخت دستگاه ساب شیشه چارسیک

نورگیر سقفی گنبدی (گنبد شیشه ای استین گلس و تیفانی)

دستگاه ساب شیشه

درب چوبی ورودی؛ لوکس و خاص

ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس چگونه است؟

ساخت نورگیر سقفی لوکس و دکوراتیو