چگونه یک اتاق را روشن تر و بزرگتر کنیم؟

چگونه یک اتاق را روشن تر و بزرگتر کنیم؟ سطوح انعکاسی و رنگهای به کار رفته در یک اتاق، میزان روشنایی، بزرگ یا کوچک بودن و همچنین میزان دلبازی اتاق را تعیین می کند. دکوراسیون داخلی یک اتاق می تواند یک اتاق را بزرگتر، روشن تر و دل باز تر نشان دهد یا برعکس، آن … ادامه خواندن چگونه یک اتاق را روشن تر و بزرگتر کنیم؟