ویژگی های گنبد شیشه ای استیندگلس

ویژگی های گنبد شیشه ای استیندگلس گنبد شیشه ای استیند گلس و تیفانی سیلی از نورهای رنگارنگ و خیره کننده را وارد فضای داخلی می کند و باعث برانگیختی فضا در چشمان بیننده خواهد شد. به نسبت بقیه متریال ها، گنبد شیشه ای بسیار سبک وزن است و از نظر سازه ای هیچ جای نگرانی … ادامه خواندن ویژگی های گنبد شیشه ای استیندگلس