ساخت گنبد شیشه ای استیند گلس چارسیک

ساخت گنبد شیشه ای استیند گلس برای ساخت گنبد شیشه ای استیند گلس و تیفانی، ابتدا باید اندازه گیری دقیق از محل انجام شود. پس از اندازه گیری، پروسه طراحی آغاز می شود که با توجه به سلیقه کارفرما و اصول طراحی شیشه باید انجام گیرد. سپس پروسه ساخت فریم و همچنین شیشه های استیند … ادامه خواندن ساخت گنبد شیشه ای استیند گلس چارسیک