اختراع شیشه

اختراع شیشه اولین شیشه مورد استفاده بشر تاریخ تولید شیشه از باستان تا امروز دستخوش تغییرات بسیاری شده است. نخستین شیشه ای که در دوره نوسنگی مورد استفاده قرار گرفت و شناخته شده است، برای ساخت سلاح و اشیاء تزئینی مورد استفاده قرار گرفت. این شیشه ها از نوع شیشه های طبیعی (شیشه آتشفشانی سیاه) … ادامه خواندن اختراع شیشه