استفاده از گنبد شیشه ای به عنوان نورگیر سقفی

استفاده از گنبد شیشه ای به عنوان نورگیر سقفی برای بازدید از طرح های گنبد شیشه ای استیند گلس اینجا کلیک کنید. از گنبد شیشه ای در فضاهای متنوعی می توان بهره برد. یکی از موارد استفاده از گنبد شیشه ای، بهرمندی از آن به عنوان نورگیر سقفی می باشد. نورگیرهای سقفی می توانند علاوه … ادامه خواندن استفاده از گنبد شیشه ای به عنوان نورگیر سقفی