نورگیرهای سقفی تزئینی و لوکس چارسیک

نورگیرهای سقفی تزئینی و لوکس چارسیک برای دیدن محصولات گنبد شیشه ای کلیک کنید… استفاده از نورگیر سقفی در فضاهای داخلی یکی از ارکان اصلی ساختمان های امروزی محسوب می شود. معماری امروز بدون نورگیر سقفی، انگار چیزی کم دارد. ناب و بکر بودنِ استفاده از نورگیرهای سقفی و همچنین ابداعاتی که در آن ایجاد … ادامه خواندن نورگیرهای سقفی تزئینی و لوکس چارسیک