نورگیر سقفی تزئینی

نورگیر سقفی تزئینی نورگیرهای سقفی می توانند به صورت تخت ( فلت ) یا به صورت خم کار شوند . فلت بودن یا خم بودن نورگیرهای سقفی ، در استفاده از طرح های مختلف محدودیتی ایجاد نمی کند . به این معنی که هر طرح و نقشی که در نورگیرهای فلت ( تخت ) قابل … ادامه خواندن نورگیر سقفی تزئینی