نورگیر سقفی تزئینی ، گنبد شیشه ای استیند گلس

نورگیر سقفی تزئینی ، گنبد شیشه ای استیند گلس همانطور که در مطلب پیشین وعده داده شده بود در این قسمت از مقاله قصد پرداختن به انواع تکنیک های تولید سازه های سقف های شیشه ای را داریم. 1- سقف شیشه ای با دیتیل آلومینیومی: این نوع سقف به عنوان استانداردترین نوع سقف های شیشه … ادامه خواندن نورگیر سقفی تزئینی ، گنبد شیشه ای استیند گلس