کاپرفویل چیست؟

کاپرفویل چیست؟ کاپرفویل ها نوارهای مسی نازکی هستند که پشت آن ها چسبنده است و می توانند با چسبیدن در جهت ضخامت شیشه، آن را برای انجام لحیم کاری با قلع آماده سازند. قلع ها نمی توانند بدون واسطه بر روی شیشه بچسبند. از همین رو در ابتدا با استفاده از کاپرفویل پوشش داده شده … ادامه خواندن کاپرفویل چیست؟