نورگیر های منحنی استیند گلس و تیفانی (گنبد شیشه ای)

نورگیر های منحنی استیند گلس و تیفانی (گنبد شیشه ای) نورگیرها به انوع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند . نورگیر های فلت یا تخت ، نورگیر های طاقی (منحنی با یک جهت انحنا) ، نورگیر های گنبدی (گنبد شیشه ای) ، نورگیرهای هرمی و نورگیر های شیروانی شیب دار جزء مواردی هستند که گروه … ادامه خواندن نورگیر های منحنی استیند گلس و تیفانی (گنبد شیشه ای)