سقف شیشه ای استیند گلس در ویلا

سقف شیشه ای استیند گلس در ویلا بی شک ویلاهای مسکونی یکی از بهترین فضاها برای اجرای گنبد شیشه ای استیند گلس و یا سقف فلت شیشه ای است که با تکنیک استیند گلس و تیفانی ساخته شده است. استفاده از تکنیک استیند گلس و تیفانی در قالب گنبد شیشه ای (شیشه خم و منحنی) … ادامه خواندن سقف شیشه ای استیند گلس در ویلا