طراحی و ساخت گنبد شیشه ای استیند گلس شازده، کرمان

طراحی و ساخت گنبد شیشه ای استیند گلس شازده، کرمان طراحی و ساخت گنبد شیشه ای استیند گلس شازده در شهر کرمان توسط چارسیک انجام پذیرفته است. این گنبد شیشه ای و نورگیر سقفی با خطوط و رنگ گذاری منحصر به فرد، طراحی شده است. مقطع موجود یک مستطیل به طول ۲٫۶ متر و عرض … ادامه خواندن طراحی و ساخت گنبد شیشه ای استیند گلس شازده، کرمان