ساخت نورگیر سقفی گنبدی و نورگیر سقفی تخت در چارسیک

ساخت نورگیر سقفی گنبدی و نورگیر سقفی تخت در چارسیک نورگیر های سقفی می توانند فضا را تحت سیطره خود در آورند. مهمترین ویژگی نورگیر سقفی با نورگیر دیواری، در متفاوت بودن آن است. شاید انسان ها بیشتر به نورگیرها و پنجره های دیواری کرده باشند. اما نورگیر های سقفی به خصوص اگر به صورت … ادامه خواندن ساخت نورگیر سقفی گنبدی و نورگیر سقفی تخت در چارسیک