شیشه های دست ساز تزئینی چارسیک

شیشه های دست ساز تزئینی چارسیک شیشه های دست ساز و دکوراتیو چارسیک، شامل تکنیک های استیند گلس، تیفانی، طراحی روی شیشه ( طراحی با دست) و طراحی صنعتی بر روی شیشه (طراحی با دستگاه) می باشد. تمام این شیشه ها می توانند در فضای ساختمان جای خود را باز کرده و به عنوان عنصری … ادامه خواندن شیشه های دست ساز تزئینی چارسیک