گنبد شیشه ای استیند گلس و تیفانی

گنبد شیشه ای استیند گلس و تیفانی گروه هنری چارسیک به عنوان پیشتازِ تکنیک های استیند گلس و تیفانی در ایران، با اتکا به تجربه های فراوان گذشته و انجام نوآوری های متعدد در این تکنیک ها توانسته گامی مهم و تاثیر گذار در این راستا بردارد. ساخت گنبد شیشه ای استیند گلس و تیفانی … ادامه خواندن گنبد شیشه ای استیند گلس و تیفانی