گنبد شیشه ای، لوکس ترین نورگیر سقفی

گنبد شیشه ای، لوکس ترین نورگیر سقفی نورگیر سقفی گنبدی شکل که به صورت گنبد شیشه ای استیند گلس و تیفانی شناخته می شود، یکی از نفیس ترین نورگیرهای سقفی است که در سرتاسر جهان شناخته می شود. در کشور ما آنطور که باید و شاید، این گنبد ها شناخته نشده اند و تکنیک های … ادامه خواندن گنبد شیشه ای، لوکس ترین نورگیر سقفی