انبر شیشه گیر

انبر شیشه گیر یکی از متداول ترین انبرهای جداسازی شیشه است. پس از اینکه با الماس بر روی شیشه خط برش ایجاد می شود، برای جدا سازی شیشه از روی خط الماس، از انبر شیشه گیر و یا انبر خط زن استفاده می گردد. استفاده از انبر برای جدا سازی شیشه، برش شیشه را راحت … ادامه خواندن انبر شیشه گیر

اطلاعات بیشتر