دستگاه ساب شیشه چارسیک

دستگاه ساب شیشه وسیله ای است که با استفاده از آن لبه های تیز شیشه گرفته می شود و محیط شیشه به صورت یکنواختی در می آید. وجود آب و استفاده از آن در هنگام ساب شیشیه امری ضروری است. آب باعث می شود که لبه های شیشه به نرمی ساب داده شود و از … ادامه خواندن دستگاه ساب شیشه چارسیک

اطلاعات بیشتر