شیشه رنگی

شیشه ها در ضخامت ها و رنگ های مختلفی تولید می شوند. در تکنیک های استین گلاس، تیفانی و فیوزگلاس استفاده از انواع شیشه ها مقدور و میسر است. بنا به طرح موجود و تشخیص هنرمند انتخاب نوع و رنگ شیشه انجام می گیرد. چارسیک سعی بر آن دارد تا بتواند با ارائه ابزار و … ادامه خواندن شیشه رنگی

اطلاعات بیشتر