شیشه زرد چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

شیشه زرد چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟ شیشه های رنگی با افزودن مقداری از اکسید فلزات به مواد اولیه و مذاب آن به وجود می آیند. نسبت این اکسید ها بسته به تنالیته رنگی دلخواه و نوع فلز استفاده شده متفاوت است. شیشه زرد چگونه تولید می شود؟ ترکیبات نقره … ادامه خواندن شیشه زرد چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟